Vzorky / Samples

Už som sa dlhšie chystala narobiť si pradené vzorky z rozmanitých typov vlákna, o ktorých počúvam. Najprv som si začala zhromažďovať vzorky vlny zo slovenských ovečiek, aby som vedela aké plemená sa u nás chovajú –  čo bude projekt na samostatnú kapitolu 🙂 a teraz som si urobila radosť pár 10g hromádkami od kamarátky Zuzky Fabok z pradenie.sk , ktorá dováža niektoré z netradičných vlákien na Slovensko. Vybrala som si ťaviu srsť, konope, mliečny proteín, bambus, čierny hodváb (ten ma dostal vo veľkom štýle, musela som vziať celé klbko 160g, ktoré mala na sklade), vlákno z morských rias, ružové vlákna, tencel a falošný kašmír.

vzorky vlákien na pradenie, zľava zhora: ťavia srsť, konope, mliečny proteín, bambus, čierny hodváb, morské riesy, ružové vlákno, tencel, falošný kašmír
vzorky vlákien na pradenie, zľava zhora: ťavia srsť, konope, mliečny proteín, bambus, čierny hodváb, morské riesy, ružové vlákno, tencel, falošný kašmír

 

Vlákna sú z Nemecka a všetky majú veľmi kvalitnú prípravu na ručné pradenie…i keď boli v pradení mierne rozdiely, v tom ako držať a vyťahovať vlákna, so žiadnym z nich nebol výraznejší problém.

Lesklé vlákna: morské riasy, ružové vlákno, syntetický tencel a mliečny proteín sa pradú takmer identicky ako hodváb – nemajú šupinky ako vlna, takže sú šmykľavé a hladké. Väčšinou sa podobné vlákno odporúča priasť zo zhybu, kedy si prehodíte pramienok vlákien okolo ukazováka a pradie sa od stredu pramienka. Má sa za to, že priamo z česaného prameňa vlákna príliš ľahko utekajú. Nebola to však pri týchto vzorkách pravda, dokonca ani keď som priadla väčšie množstvo 100% čierneho hodvábu. Jednoducho som si odtrhla asi 20cm pás z česanca hodvábu, ten som podelila na tenké prúžky (nie z dlhšieho pásu a veľmi opatrne, aby sa z hodvábu nestal zmotaný bordel – i keď hodváb zvládnete priasť z omnoho zamotanejšieho chuchvalca ako vlnu, práve vďaka jeho šmykľavosti) a z tých priadla na vyššom prevode, aby sa stihol rýchlo zakrútiť a nerozpadal sa. Vzniká krásna lesklá priadza.

For some time already I have been wanting to make myself handspun samples of some of the unusual fibres I have been listening about and never had in my hand. First, I began collecting samples of wool from slovakian sheep, to know what breed can be found in our country – but that is gonna be a longre-term project 🙂 Now I gave myself a little gift of couple of 10g nests of less common fibers (with the excepton of black silk, that one got me hard and I HAD TO take the whole 160g lot:-)) from my friend Zuzka Fabok from pradenie.sk , who bring some ot these to SLovakia. I decided to try camel, hemp, milk protein, bamboo, black silk, seacell, rose fibres and fake cashmere.

The fibers are from Germany and are really well prepared for handspinning…even with small differences in drafting, there was no specific problem with any of them.

Shiny ones: seacell, rose fibre, synthetic tencel and milk protein are spun almost identically as silk – they have no scales as wool does, so they are slippery and smooth. It is mostly recomended to spin fibres like that from the fold, when a small strand is folded over the index finger and the fibres are pulled from the middle of the fold towards the orfice of the spinning wheel. The reason is that slippery fibers have tendency to run from among the fingers too fast. I did not have this problem, even with the bigger amount of 100% black silk top. I simply took approx. 20cm long strand and divided it into very thin strands (not bigger length and very carefully in order to keep the fibres from creating a mess….although silk is able to slip its fibers from a much bigger mess than wool :-D) and I spun those worsted, shirt forward draw on a higher ratio without any problems.

Spradené vzorky: jednonitka a dvojnitka (pri konope aj trojnitka) z každého typu, plus zápisky
Spradené vzorky: jednonitka a dvojnitka (pri konope aj trojnitka) z každého typu, plus zápisky

Zvedavá som bola aj na konope – je mi jasné, že moji predkovia asi nevideli takto krásne pripravené konopné česance a užili si s nimi náročnejšie chvíľky, ale toto malo akurát toľko drsnosti, aby sa dalo vyťahovať pekne kontrolovane. Výsledok má dokonca jemný lesk a spletený bude síce tuhý, ale počítam že po opraní by z neho bola pokojne nositeľná pletenina.

I was quite curious about hemp – I am sure that my ancestors never saw this nice prep and had much more difficulties with theirs :-), but this one had just enough coarseness that it was very easy to controll the drafting. The result has even a slightest sheen and maybe it is gonna be a bit stiff if knitted up, but I bet after washing it could give a pretty wearable fabric.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
súkanie konope
pradenie a súkanie konope
pradenie  konope

Ťavia srsť bola jemnučká ako najjemnejšie merino, priadla sa rovnako ľahko ako vlna (keďže je to rovnako živočíšne vlákno), navyše by mala byť ešte teplejšia než alpaka, ktorá je teplejšia ako vlna 🙂

Bambus bol prekvapenie – doteraz som iba plietla z komerčných klbiek, kde bola zmiešaná bavlna s bambusom a priadza bola vždy lesklá, veľmi ohybná a padavá. Bambus má tendenciu sa pri nosení rozťahovať, nedrží až tak tvar, hodí sa na voľnejšie pleteniny alebo šatky, kde nie je zachovanie formy také dôležité. Tento česanec však bol pomerne tuhý a matný. Nie je z neho síce taký špagát ako z konope, ale ani poddajný ako mäkkšie vlákna. Zjavne existuje vo svete viac rôznych typov bambusového česanca 🙂 Vtipné bolo, že keď som dala dolu klbko z prevíjača (aby som mohla zosúkať dvojnitku), vnútorný priemer ostal stáť ako tuhá stena, kdežto mäkkšie priadze sa v strede klbka uzatvoria 🙂

Camel was a soft fluff, as softest merino, easy to spin just as wool (which it in fact is, being a protein fibre). It is supposed to be even warmer than alpaca, which is warmer than wool.

Bamboo, on the other hand, was a surprise. Until now, I have just knitted with cotton-bamboo mixes and the yarn had always a great sheen, drape and weight. Bamboo has tendency to change shape, it is better for shawl and oversize knits, where you dont need it to keep precise form. This combed bamboo top was quite stiff and matte. The yarn is not as ropey as hemp is, bud neither is it drapey as softer fibres. Obviously there are various types of bamboo prep in the world 😀 Funny was, that when I pulled the cake off the ball-winder (to make a centre-pulled ball 2-ply), the inner diameter remained stiff as a wall and didnt collapse into the middle as wool would 🙂

 

bambus

bambus
bambus

Falošný kašmír bol absolútna vata 🙂 Neláka ma to až tak spracovávať syntetické vlákna, prikláňam sa radšej k prírodným, a najviac k našej lokálnej vlne…ale občas spriasť jemnunké merino alebo takýto obláčik je holt vec technického repertoáru pre remeslo priadky 😀 Akonáhle som začala priasť hladko z česanca, došlo mi, že toto vlákno je ideálne pre „woolen“ pradenie – spôsob, kedy sa púšťa skrut do zásoby vlákien a vytvára sa tak chlpatejšia a vzdušnejšia priadza. A naozaj, „longdraw“ (čiže vyťahovanie priadze smerom dozadu, v jednom dlhom plynulom pohybe) s falošným kašmírom úplne ako po masle. Keďže sa na longdraw používajú rolky z česacích kartáčov, spravila som si aspoň ten falošný (faux rolaq), kedy som prameň česanca iba roztiahla a zrolovala v rukách. Rozdiel medzi pradením woolen a hladkým pradením je na vzorkách úplne markantný.

The faux cashmere was an absolute fluff 🙂 I am not very much drawn to synthetic fibres, I prefer the natural ones and especially our local wool…but I take spinning merinos or these clouds as a handspinners duty to work on her technique repertoir 😀 As soon as I started to spin the combed top, I realized this would be ideal for woolen spinning. And right I was, longdraw with this fibre was a dream spin. Because I had a combed top, I did just a faux rolaq…and the difference between the worsted and woolen sample is very obvious.

pradenie falošného kašmíru spôsobom "longdraw" - akýsi "dlhý ťah"
pradenie falošného kašmíru spôsobom „longdraw“ – akýsi „dlhý ťah“ (nie veľmi smerodatná fotka, pretože druhá roka fotí :-))

 

Nabudúce budú konečne dúfam nasledovať nejaké vzorky slovenskej vlny 🙂

Next I hope will come some slovak-wool samples 🙂

Uložit

Uložit

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *