Potreby na pradenie

Domáca slovenská výroba rôznych potrieb na pradenie, česanie a spracovanie vlny